Warning: Use of undefined constant VLOG - assumed 'VLOG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /projects/gagelhoev_ca/public_html/index_parts/part.16.agenda.php on line 9
Therapie - De Gagelhoeve

Hulpverleningsaanbod

Inzet van paarden

Op De Gagelhoeve gaan we uit van ervaringsgericht leren in de ondersteuning die we bieden.  
Therapie hoeft niet alleen maar praten te zijn, maar ook (aan)voelen en uitproberen wat wel bij je past. Paarden zijn een middel om de therapie te versterken. Paarden zijn prachtige wezens waar we veel aan kunnen leren, zonder dat je voelt dat je beoordeeld wordt. Het buiten zijn, de natuur in directe nabijheid draagt bij aan het leren en ervaren. 

Wanneer ondersteuning met paarden...

We bieden mensen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, een situatie met paarden aan, om vraagstukken in hun leven aan te pakken. Zo kunnen er angsten zijn die je leven meer bepalen dan je lief is, rouw die niet lijkt te verminderen, schijnbaar onoplosbare relatievraagstukken waarin je jezelf niet meer (h)erkent. In de omgang met de paarden, krijg je meer zicht op wat er speelt, wat voor jou echt belangrijk is en wat jij te doen hebt in het leven. Hierbij is het kunnen/ mogen accepteren van dat wat er gebeurt een eerste stap om toch ook weer de mooie zaken van het leven op te kunnen pakken. Er wordt gebruikt gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie: een methode die zijn effect heeft bewezen voor allerlei vraagstukken (zie ook https://www.nji.nl/effectieve-jeugdhulp/wat-werkt-cognitieve-gedragstherapie ) Ook zetten we regelmatig ACT in waarbij het veranderen van je gedrag in het omgaan met bestaande situaties de kern is: https://kenniscentrum-kjp.nl/professionals/behandelmethoden/acceptance-and-commitment-therapy-act/. Hierbij dragen nieuwe ervaringen met het paard bij aan het verkennen en versterken van je mogelijkheden om om te kunnen gaan met dat wat moeilijk voor je is. Daarna wordt het makkelijker om dit ook in situaties waar je tegenop ziet, te kunnen toepassen. 

Bij het verwerken van trauma's, gaan we uit van het standaard protocol voor EMDR of maken we gebruik van het programma Write junior https://www.nji.nl/nieuws/emdr-en-writejunior-werken-bij-trauma-en-depressie. De paarden hebben hierbij een ondersteunende, troostende en geruststellende rol. 

Wat gebeurt er in de sessies?

De activiteiten die we doen, zijn niet ingewikkeld maar maken je bewust van wat er speelt. De therapeut begeleidt deze activiteiten met doelgerichte vragen terwijl je bezig bent met het paard. Zo kunnen we de paarden poetsen, doen we (spel)activiteiten met de paarden in de bak of gaan we een stukje wandelen met het paard. Er wordt niet gereden op het paard. Onze paarden hebben ieder hun eigen persoonlijkheid en we kiezen bewust een paard om aan leerdoelen te kunnen werken. Een begeleider, eigen therapeut, partner of ouder is welkom en kan onderdeel zijn van de activiteiten. Men kan er ook bewust voor kiezen om te observeren en in de nabespreking vanuit de rol van de observant bij te dragen. Voor jongeren is er ook de mogelijkheid om een groepstraining te volgen: zie de pagina Training Jongeren 

De begeleiders

De sessies worden begeleid door dr. Anita Blonk: Coach, Kinder- en Jeugd psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, zie verder Anita Blonk. Ook werkt zij samen met orthopedagogen en coaches in haar praktijk. Elk jaar zijn er ook stagiaires orthopedagogiek op De Gagelhoeve.

Anita werkt graag samen met psychologen en orthopedagogen die reeds een hulpverleningstraject zijn aangegaan met clienten ( jeugdigen en volwassenen) en merken dat zij tot onvoldoende voortgang komen. De tijdelijke inzet van paarden kan dan zinvol zijn: als bijvoorbeeld woorden tekort schieten, als men onvoldoende komt tot de gevoelsbelevingen, als er regelmatig weerstand wordt ervaren in de client-therapeut relatie. Dat betekent dat client met hulpverlener samen naar de paarden komen, en wij ons opstellen als paardenspecialist.  We zetten activiteiten met het paard uit, en observaties vanuit het paard verwoorden we naar de client en naar de hulpverlener. De hulpverlener kan dan verder weer in gesprek  met de client. Ik ben aangesloten bij een groep van samenwerkende psychologen voor kinderen en volwassenen: Psygroep Noordelijke Maasvallei: http://www.psygroepnmv.nl/ Neem gerust contact op om je casus te bespreken en de mogelijkheden tot samenwerking.

Kosten, vergoeding en wachtlijst

Voor vergoeding van de behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente in de provincies Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland. Uw huisarts, de jeugdbeschermer of het wijkteam kan u dan ondersteunen in de procedure tot vergoeding, vervolgens kunt u zich aanmelden.  We denken met u mee, wat een passende vorm van ondersteuning zou kunnen zijn bij de behoeftes van  kinderen en hun ouders. De ondersteuning wordt vergoed door de gemeente.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars voor 18+ clienten. De kosten zijn 100 euro per uur; soms kan dit vergoed worden uit andere bronnen. We denken graag mee als er geen andere mogelijkheden zijn voor hulpverlening. 

Wij hebben een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut. Dit kunt u via het contactformulier opvragen. 

 

Het intakemoment kan plaatsvinden binnen twee weken na aanmelding.

Er is een wachtlijst voor jeugd en volwassenen, maximaal 6 weken. We proberen zo snel mogelijk tot een passend, vast, moment te komen.

 

Informatie Gemeenten:

 

BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist 39050534531

AGB code zorgverlener AM Blonk: 94-012384 

Psychologische zorgverlener 

 AGB code Praktijk Anita Blonk CTT 94-59739

NVO geregistreerd Orthopedagoog- Generalist  lidnr. 4344

NIP Psycholoog Kinder- en Jeugd, lidnr. 201741

 

Afbeeldingsresultaat voor big register logo

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve

Ervaringen

Geen nieuws items.
 

Bekijk alle ervaringen Laat een review achter