Therapie met paarden

Therapie met paarden is ervaringsgericht leren.  
Therapie hoeft niet alleen maar praten te zijn, maar ook (aan)voelen en uitproberen wat wel bij je past. Paarden zijn een middel om de therapie te versterken.
Paarden zijn prachtige wezens waar we veel aan kunnen leren, zonder dat je voelt dat je beoordeeld wordt. 

Wanneer therapie met paarden...

We bieden mensen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, een situatie met paarden aan, om vraagstukken in hun leven aan te pakken. Zo kunnen er angsten zijn die je leven meer bepalen dan je lief is, rouw die niet lijkt te verminderen, schijnbaar onoplosbare relatievraagstukken waarin je jezelf niet meer (h)erkent. In de omgang met de paarden, krijg je meer zicht op wat er speelt, wat voor jou echt belangrijk is en wat jij te doen hebt in het leven. Hierbij is het kunnen/ mogen accepteren van dat wat er gebeurt een eerste stap om toch ook weer de mooie zaken van het leven op te kunnen pakken. Er wordt gebruikt gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie: een methode die zijn effect heeft bewezen voor allerlei vraagstukken (zie ook http://www.nji.nl en wat is cgt?). Hierbij dragen de nieuwe ervaringen met het paard bij aan het verkennen en versterken van je mogelijkheden om om te kunnen gaan met dat wat moeilijk voor je is. Daarna wordt het makkelijker om dit ook in situaties waar je tegenop ziet, te kunnen toepassen. 

Wat gebeurt er in de sessies?

De activiteiten die we doen, zijn niet ingewikkeld maar maken je bewust van wat er speelt. De therapeut begeleidt deze activiteiten met doelgerichte vragen terwijl je bezig bent met het paard. Zo kunnen we de paarden poetsen, doen we (spel)activiteiten met de paarden in de bak of gaan we een stukje wandelen met het paard. Er wordt niet gereden op het paard. Onze paarden hebben ieder hun eigen persoonlijkheid en we kiezen bewust een paard om aan leerdoelen te kunnen werken. Een begeleider, eigen therapeut, partner of ouder is welkom en kan onderdeel zijn van de activiteiten. Men kan er ook bewust voor kiezen om te observeren en in de nabespreking vanuit de rol van de observant bij te dragen. Voor jongeren is er ook de mogelijkheid om een groepstraining te volgen: zie de pagina Training Jongeren 

De begeleider

De sessies worden begeleid door dr. Anita Blonk: Coach, Kinder- en Jeugd psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, zie verder Anita Blonk

Ik werk graag samen met psychologen en orthopedagogen die reeds een hulpverleningstraject zijn aangegaan. De inzet van paarden kan zinvol zijn: als woorden tekort schieten, om beter te begrijpen hoe iets in zijn werk gaat, als motivator. Dat betekent dat client met hulpverlener samen naar de paarden komen, en ik mij opstel als paardenspecialist.  Ik werk hierbij dan vanuit het EAGALA-model, waarbij ik activiteiten met het paard uitzet, en observaties vanuit het paard verwoord naar de hulpverlener. De hulpverlener kan dan verder in gesprek  met de client. Ik ben aangesloten bij een groep van samenwerkende psychologen voor kinderen en volwassenen: Psygroep Noordelijke Maasvallei: http://www.psygroepnmv.nl/

Kosten, vergoeding en wachtlijst

Na een intakemoment met een korte kennismaking met een paard, worden de doelen en het verwachte aantal sessies afgesproken. Een sessie duurt 45 minuten en kost 75 euro. 

Voor vergoeding van de therapie voor kinderen en jongeren kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente in de provincies Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland. Uw huisarts of het wijkteam kan u dan ondersteunen in de procedure tot vergoeding, vervolgens kunt u zich aanmelden.  We denken met u mee, wat een passende vorm van ondersteuning zou kunnen zijn bij de behoeftes van  kinderen en hun ouders. De ondersteuning wordt vergoed door de gemeente.

Het intakemoment kan plaatsvinden binnen twee weken na aanmelding.

Er is geen wachtlijst voor jeugd en volwassenen. 

 

Informatie Gemeenten:

 

BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist 39050534531

AGB code zorgverlener AM Blonk: 94-012384 

Psychologische zorgverlener 

 AGB code Praktijk Anita Blonk CTT 94-59739

NVO geregistreerd Orthopedagoog- Generalist  lidnr. 4344

NIP Psycholoog Kinder- en Jeugd, lidnr. 201741

 

Afbeeldingsresultaat voor big register logo

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve

Ervaringen

Geen nieuws items.
 

Bekijk alle ervaringen Laat een review achter