Warning: Use of undefined constant VLOG - assumed 'VLOG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /projects/gagelhoev_ca/public_html/index_parts/part.16.agenda.php on line 9
De gagelhoeve - De Gagelhoeve

De Gagelhoeve in Mill... Even uit de waan van de dag...

De Gagelhoeve is uitgegroeid tot een Orthopedagogisch Centrum voor Ervarend Leren.

Als praten alleen niet genoeg helpt.... Niet alleen jonge kinderen, maar eigenlijk je hele leven, leer je vooral door te ervaren. En ervaren is vooral meer dan praten; het is natuurlijk vooral doen, jezelf observeren, ruimte te krijgen voor je gevoel en uit te proberen, wat werkt voor jou... Natuurlijk begeleiden we iedereen hierin. We werken vanuit een basisveiligheid, je op je gemak kunnen voelen en van daaruit willen en kunnen leren, wat er dan ook lastig voor je is. 

We werken zoveel als mogelijk buiten, in de natuur, in beweging. Natuurlijk praten we ook, maar het ervaren staat centraal. De meeste tijd worden er opdrachten aangeboden van waaruit jouw levensverhaal inzichtelijk wordt, je mogelijkheden in je leven kunnen worden verkend, en eventuele trauma's kunnen worden verwerkt. 

Anita Blonk is praktijkhouder op De Gagelhoeve. Zij is een BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist, Kinder-& Jeugd Psycholoog NIP, en gecertificeerd Coach.  Zij creëert, in samenwerking met haar collega's, op de Gagelhoeve situaties om tot veranderingsprocessen te komen. 

De meest gebruikte methodieken op De Gagelhoeve zijn: Equine Assisted Coaching (EAC), Acceptance Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization Therapy (EMDR). 

We maken gebruik van evidence-based methodieken zoals CGT, ACT en EMDR; ons uitgangspunt is dat we daarbij zo min mogelijk aan tafel zitten; we doen vooral! Het ervarend leren staat centraal: in een mens staan hoofd, lijf en hart staan altijd in relatie tot elkaar, en de mens heeft ook altijd relaties met anderen. 

We bieden een ervaringsrijke leeromgeving door ook specifieke activiteiten met paarden in te zetten en dit na te bespreken. Dit wordt ook wel Equine Assisted Coaching genoemd. Het inzetten van paarden is heel direct: het is én denken én doen, en vooral voelen. Het ervaren geeft betekenis aan jouw denken en handelen.  

Omdat we het belangrijk vinden om altijd zo effectief mogelijke methodieken in te zetten (zoals ACT, EMDR en CGT), doen wij als praktijk ook mee aan het ZONMW gefinancierd Pegasus onderzoek, zodat ook dit stuk van ons werk, de inzet van paarden,  evidence-based wordt. Voor meer info: onderzoek Karakter en Radboud UMC

Waarom zetten wij ook paarden in?

Paarden zijn prooidieren. Leven in een kudde zorgt voor veiligheid. Paarden leven in het hier en nu. Ze merken alles op in hun omgeving en reageren hier altijd op. Paarden horen veel (bijvoorbeeld hartslagen, ook van mensen), kunnen bijna alles zien in 1 oogopslag (spierspanning en gezichtsuitdrukkingen), en voelen alles op de huid 9een vlieg wordt gevoeld).  Ons gedrag, van buiten maar ook wat er binnen in ons omgaat, geeft dus altijd een reactie bij de paarden. 
De reacties van de paarden bieden ons de mogelijkheid om ons meer bewust te worden van onszelf en veranderingen aan te gaan. Paarden zijn in staat om vanuit hun zijn in het heden ons momenten aan te bieden die betekenisvol zijn voor ons leven. Alles wordt makkelijker bespreekbaar als het zich voordoet bij de paarden in de kudde. 

 

Het inzicht van één ogenblik is evenveel waard 

als de ervaring van een heel leven 

Oliver Wendel Holmes, schrijver

 

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve