Warning: Use of undefined constant VLOG - assumed 'VLOG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /projects/gagelhoev_ca/public_html/index_parts/part.16.agenda.php on line 9
Anita Blonk - De Gagelhoeve

Anita Blonk

 

 

 

 

 

Ik ben vooral een Verbinder

Ik verbind mensen met elkaar, verbind onderwijs en jeugdhulp, verbind uitgangspunten, modellen en theorieen en vind het leuk om mijn weg daarin te zoeken.

Ik ben een mens die graag met anderen samenwerkt, vooral aan thema's binnen onderwijs en de jeugdhulp. Op De Gagelhoeve, Orthopedagogisch Centrum voor Ervarend Leren, werk ik graag samen met andere hulpverleners. We werken in een klein team, waarbij we kijken naar ieders kwaliteiten en hoe we deze in kunnen zetten voor onze clienten. Ook wil ik bijdragen aan het gedachtengoed van SWPBS: School Wide Positive Behavior Support; een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om gedragsvraagstukken op scholen schoolbreed aan te pakken. 

 

Orthopedagoge en Onderwijskundige

Gedrag en leren op school zijn voor mij als thema's onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Leerlingen en leraren moeten op een school steeds weer hun rollen oppakken om samen tot een veilige, lerende organisatie te komen...! Ik ben niet voor niets orthopedagoge en onderwijskundige geworden en heb mijn doctorsbul gehaald in de sociale wetenschappen. Van 2005 tot 2013 heb ik gewerkt als Lector Evaluerend Handelen in Speciale Onderwijszorg en daar is mijn interesse ontstaan voor SWPBS als een antwoord om om te gaan met Moeilijke Onderwijs-, Organisatie, Opvoedingssituaties (de MOS). Het gaat altijd om situaties die moeilijk zijn, en de kunst is dan om weer een omgeving, met elkaar,  te creeren waarin er weer geleerd kan worden. Tot 2022 heb ik gewerkt op De Hogeschool Windesheim in Zwolle bij het Expertise Centrum PBS. Nog steeds ben ik verbonden met dit Expertisecentrum en biedt opleidingen aan leraren en schooltrajecten aan in samenwerking metde collega's. 

Coach en Supervisor

Naast het (voorgeschreven) leren op school, ben ik me steeds meer bewust geworden van de waarde van het ervaringsgerichte leren, dat ook juist buiten school plaats vindt: thuis, buiten, op de sportclub, op het werk, achter de computer, maar vrijwel altijd in relatie met anderen.  In mijn rollen als coach en supervisor, en in het werken met de paarden, kan ik deze zaken mooi aan bod laten komen! 

Pedagoog en Psycholoog

Ik heb oog voor wanneer het goed gaat met mensen, maar signaleer ook wanneer het niet allemaal vanzelf gaat. Ik zet dan ook mogelijkheden voor ondersteuning in, mijn hulpverlening houdt niet op bij een advies, ik loop het traject mee. Ik zet altijd in op het verbinden van mensen, het is belangrijk dat je als individu niet alleen hoeft te staan. De dynamiek in een gezin, tussen partners, en de school of werkcontext doet er altijd toe. Ik sta voor stimuleren wanneer het kan: Ga maar doen!!, coachen als er enige ondersteuning nodig is, begeleiden om in dagelijkse situaties goede ervaringen op te doen en daarin te kunnen groeien, en behandel wanneer nodig, als jezelf of jullie geen handvaten hebt. Bij behandelen vind ik het belangrijk om zoveel als mogelijk coachend te werk te gaan om zo snel mogelijk (weer) te komen tot zelfstandigheid en veerkracht.  

Veiligheid en Deskundigheid

Ik vind het belangrijk om kwaliteit te leveren en te werken met effectieve methodieken, beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Ik  ben zelf altijd onderdeel van de methodiek, doe aan nascholing en intervisie en houd mij aan de beroepscodes van de beroepsverenigingen waarvan ik lid ben. 

Bij het werken met het paard ben ik altijd allereerst gericht op de veiligheid voor iedereen: mens en dier, zowel psychische als ook fysieke veiligheid. De Gagelhoeve is een omheind terrein van bijna 4 hectare met volop mogelijkheden om de activiteiten privé te kunnen uitvoeren. Wat er gebeurt en besproken wordt, blijft tussen zes oren/ ogen! Wel vraag ik aan iedereen om stevige, dichte schoenen aan te doen.

 

Beroepskwalificaties
Voor de volledigheid ...

Mijn beroepskwalificaties zijn: Orthopedagoog-Generalist ( BIG register  39050534531), Kinder-& Jeugd Psycholoog NIP , Onderwijskundige en supervisor NVO-OG, NIP-K&J, opleiding tot Schoolpsycholoog, en de GZ opleiding. Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVO, NIP, NOBCO en KREACT. Ik onderschrijf de ethische code en de gedragsregels behorend bij de beroepsgroepen. Ik ben gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen. 

Daarnaast heb ik mij ook bekwaamd in het inzetten van paarden bij hulpverlening: leren en therapie. Ik heb op de Keulseweg de level 1 en level 2 opleidingen gevolgd voor Equine Assisted Coaching, zie mijn pagina bij KREACT. Deze opleiding is geaccrediteerd door  de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en EMCC op Practitioner niveau.  Ik heb mij verder bekwaamd in het EAGALA model (EAGALA.org) en ben gecertificeerd om paarden in te zetten in het kader van therapie. Ik ben me momenteel aan het professionaliseren bij ARCH: https://arenasforchange.com/about/  als facilitator bij veranderingsprocessen in het leven van mensen.

Ik ben als docent en trainer geregistreerd bij het CRKBO; het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs. Ik ben aangesloten bij een groep van samenwerkende psychologen voor kinderen en volwassenen: Psygroep Noordelijke Maasvallei: http://www.psygroepmaasvallei.nl

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve